Avaluem!!!

Avui hem començat la darrera setmana de Centre (d'aquest curs 2015-2016).


Ho hem fet revisant el trimestre i l'any!

Quines activitats m’han agradat? I el perquè?
Quines activitats no m’han agradat? I el perquè?
Quina ha estat la meva actitud?
La meva actitud canvia si m’agrada o no l’activitat?
Què he fet bé?
Què puc millorar?
també hem revisat la relació de grup, les intal·lacions, i hem fet algunes propostes de millora!
 

 
És molt important poder dir la nostra opinió!
 
Gràcies per ajudar-nos a millorar dia a dia!
 

Etiquetes de comentaris: